Stichting geborgde dierenarts

KLACHTEN

Voor de controle op de naleving van de voorschriften heeft de SGD een overeenkomst afgesloten met een certificerende instelling. Heeft u klachten over de uitvoering van de audits, de beoordeling of het certificatiebesluit dan kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl

Bezwaren tegen de inhoud van de regeling, dient u kenbaar te maken aan de SGD. Dit gebeurt bij voorkeur via uw vertegenwoordigers in de Colleges van Belanghebbenden zoals die per regeling op deze website vermeld staan. U kunt er ook voor kiezen om uw klacht of bezwaar inclusief motivatie rechtstreeks te richten aan de SGD. Het SGD-bestuur zal uitspraak doen gehoord hebbende het College van Belanghebbenden. 
U kunt het secretariaat van de SGD  bereiken via info@geborgdedierenarts.nl