INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Eind februari/ begin maart 2015 zijn door SGD drie informatiebijeenkomsten georganiseerd voor varkens-, pluimvee- en vleeskalverdierenartsen.
De presentaties zijn via onderstaande links beschikbaar:

1) Programma, opzet van werkwijze SGD

2) Aanpak antibiotica veehouderij, Dierenartsen en sectoren

3) Berekening van de Veteriniare Benchmark Varkens (VBI)

4) Verbetertraject gekoppeld aan de VBI

5) Kansen en bedreigingen Geborgde Dierenarts
     - versie februari 2015
     - versie maart 2015

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie