Geborgde Rundveedierenarts

De melk- /rundveesector wil op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met rundveegezondheid. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct, selectief en transparant gebruik van diergeneesmiddelen. Daarvoor heeft het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts het Reglement “geborgde rundveedierenarts” opgesteld.

Met het reglement wordt invulling gegeven aan afspraken in het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Het reglement stelt onder andere een overeenkomst verplicht tussen de melk- /rundveehouder en de “geborgde rundveedierenarts”.

De onafhankelijk beoordeling en certificatie van de “geborgde rundveedierenarts” wordt uitgevoerd door VERIN. Melk- /rundveehouders dienen vanaf 1 januari 2012 een overeenkomst te hebben met een geregistreerde “geborgde rundveedierenarts”.


Veelgestelde vragen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Verschijnt per kwartaal