Aanmelding voor de module

U kunt zich voor deelname aan de module geitendierenarts aanmelden bij Kiwa VERIN, de certificerende instelling. De module geitendierenarts is enkel mogelijk in combinatie met deelname aan de regeling geborgde rundveedierenarts. Als u al geborgd rundveedierenarts bent kunt u middels het mutatieformulier aangeven dat u ook wilt starten met de module geitendierenarts 

Nadere informatie over de certificerende instelling Kiwa VERIN is te vinden op de website van Kiwa VERIN.