AANMELDEN

U kunt zich voor deelname aan de regeling Geborgde Pluimveediernarts aanmelden bij VERIN, de certificerende instelling. Na het sluiten van een overeenkomst met VERIN volgt een administratieve beoordeling of u aan de ingangscriteria voldoet. Als dat het geval is wordt u geregistreerd als deelnemer.

    De criteria waaraan u bij deelname moet voldoen vindt u hier:

    Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen
    Gezondheidszorg (CIBG). (Let op: dit kan + 8 weken duren);

    Een overeenkomst met VERIN.

Vervolgens volgt er een certificeringscontrole, die ten minste jaarlijks wordt herhaald, waarbij beoordeling voor onderhoud van inschrijving in het register plaatsvindt.

Nadere informatie over de certificerende instelling VERIN is te vinden op website. Hier vindt u ook het aanmeldformulier. 

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie