VETERINAIRE BENCHMARK INDICATOR (VBI)


De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) monitort het antibioticumgebruik op dierhouderijen en het (voorgeschreven) antibioticumgebruik door dierenartsen. De SDa hanteert voor dierenartsen een Veterinaire Benchmark Indicator (VBI). De VBI maakt het voor u als individuele dierenarts mogelijk om uw voorschrijfpatroon te vergelijken met collega’s. De hoogte van het VBI-actiegebied komt overeen met de benchmarkwaardes per diercategorie die gelden in de sector en heeft dus een sterke relatie met de dierdagdosering. 

Implementatie VBI
De Stichting Geborgde Dierenarts heeft op verzoek van de SDa de VBI-berekening ingebouwd in de verschillende databases zodat dierenartsen inzage krijgen in hun eigen VBI. Via de VBI krijgt de dierenarts inzicht in de dierdagdoseringen (DDD’s) van zijn veehouders. De verwachting is dat inzicht in de eigen VBI en de mogelijkheid om te benchmarken met andere dierenartsen in de sector, een positief effect zal hebben op het voorschrijfpatroon van dierenartsen en daarmee op de dierdagdoseringen van de veehouderijbedrijven.

Het verbetertraject
Als u als dierenarts een VBI in het actiegebied heeft dan wordt hieraan een vervolgtraject gekoppeld. Dit traject is gericht op veehouderijbedrijven waarmee u een overeenkomst heeft en die (bijna) in het actiegebied zitten. Samen met de betrokken veehouder streeft u naar het terugdringen van het antibioticumgebruik op die bedrijven. Deze inspanningsverpliochting wordt in het kader van de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts ook gecontroleerd. 

Dierenartsen met een VBI in het actiegebied worden na afloop van het kalenderjaar aangeschreven om deel te nemen aan het VBI-verbetertraject. Het VBI-verbetertraject bevat onder andere een (verplichte) reflectie op het eigen voorschrijfpatroon. 

Hier vindt u het VBI-verbetetraject voor de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts (versie 7-12-21)

VBI-verbetertraject  

 

Veelgestelde vragen

Voor hoelang mag een spoeddierenarts voorschrijven?

Meer informatie

Welke databank is aangegeven voor de centrale registratie van het antibioticagebruik?

Meer informatie

Moeten alleen antibiotica of alle diergeneesmiddelen in de databank worden vastgelegd?

Meer informatie