REGLEMENT

De varkenssector geeft met de introductie van de Geborgde Varkensdierenarts invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik varkenssector PVV 2011, de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa en de voorwaarden IKB Varken en IKB Nederland Varkens. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en het correct, selectief en transparant gebruik van diergeneesmiddelen.

Het Reglement Geborgde Varkensdierenarts bevat onder andere de doelstelling, de criteria voor inschrijving in het register Geborgde Varkensdierenarts en de criteria voor onderhoud van de inschrijving. Voor de dierenarts betreft dit in het bijzonder het handelen naar de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren.

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie