HET BESLISSINGSPROTOCOL

Het Beoordelingsprotocol vormt samen met Beslissingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts de basis voor certificatie. In het Beslissingsprotocol zijn onder andere opgenomen de typen en wijze van beoordeling, de categorieën tekortkomingen op de voorschriften van het Beoordelingsprotocol en het wegingskader voor certificatie. Dat wil zeggen al dan niet opnemen in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts, herstelacties dan wel uitschrijving. De uitvoering ligt bij de certificerende instelling Kiwa VERIN.

 

Hier vindt u het Beslissingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts (versie 7-10-2016)

Beslissingsprotocol