VETERINAIRE BENCHMARK INDICATOR (VBI)

Inleiding
De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) hanteert sinds 2015 een Veterinaire Benchmark Indicator (VBI). In 2021 heeft de SDa de wijze van berekening aangepast (Standard Operating Procedure – berekening benchmark voor dierenartsen). De VBI maakt het voor een individuele dierenarts mogelijk om zijn/haar voorschrijfpatroon te vergelijken met collega’s. De hoogte van het VBI-actiewaarde komt overeen met de benchmarkwaardes per diercategorie die gelden in de sector en heeft dus een sterke relatie met de dierdagdoseringen. Dierenartsen die in het actiegebied liggen worden gestimuleerd om met hun veehouders verbeteringen te realiseren waardoor men in het streefgebied terecht komt. In deze notitie is het deel dat betrekking heeft op de dierenartsen uitgewerkt.

Implementatie VBI
De Stichting Geborgde Dierenarts heeft op verzoek van de SDa de VBI-berekening ingebouwd in de verschillende databases zodat dierenartsen inzage krijgen in hun eigen VBI. De verwachting is dat inzicht in de eigen VBI en de mogelijkheid om te benchmarken met andere dierenartsen in de sector, een positief effect zal hebben op het voorschrijfpatroon van dierenartsen en daarmee op de dierdagdoseringen van de veehouderijbedrijven.

Het verbetertraject
Dierenartsen waarvan de VBI in het actiegebied zit worden gekoppeld aan een vervolgtraject. Dit traject is gericht op veehouderijbedrijven waarmee de dierenarts een 1-op-1 overeenkomst heeft en die in het actiegebied zitten. De dierenarts streeft ernaar om samen met de betrokken veehouders het antibioticagebruik op die bedrijven zo veel mogelijk terug te dringen. In dit kader hebben dierenartsen die deelnemen aan regelingen van de Geborgde Dierenarts een inspanningsverplichting. Dierenartsen die zich niet houden aan deze inspanningsverplichting krijgen een tekortkoming (major) in het kader van de regeling Geborgde Dierenarts.

Hier vindt u het verbetertraject voor de regeling geborgde pluimveedierenarts.

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie