VETERINAIRE BENCHMARK INDICATOR (VBI)

Inleiding
De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) hanteert sinds 2015 een Veterinaire Benchmark Indicator. In 2021 heeft de SDa de wijze van berekening aangepast (Standard Operating Pocedure – berekening benchmark voor dierenartsen).  De VBI maakt het voor een individuele dierenarts mogelijk om zijn/haar voorschrijfpatroon te vergelijken met collega’s. De hoogte van het VBI-actiegebied komt overeen met de benchmarkwaardes per diercategorie die gelden in de sector en heeft dus een sterke relatie met de dierdagdoseringen. Dierenartsen die in het actiegebied liggen worden gestimuleerd om met hun veehouders verbeteringen te realiseren waardoor men weer in het streefgebied terecht komt. In deze notitie is dat verbetertraject uitgewerkt.

Implementatie VBI
De Stichting Geborgde Dierenarts heeft op verzoek van de SDa de VBI-berekening ingebouwd in de verschillende databases zodat dierenartsen inzage krijgen in hun eigen VBI. Via de VBI krijgt de dierenarts inzicht in de dierdagdoseringen (DDD’s) van zijn veehouders. De verwachting is dat inzicht in de eigen VBI en de mogelijkheid om te benchmarken met andere dierenartsen in de sector, een positief effect zal hebben op het voorschrijfpatroon van dierenartsen en daarmee op de dierdagdoseringen van de veehouderijbedrijven.

Het verbetertraject
Dierenartsen waarvan de VBI in het actiegebied zit worden gekoppeld aan een vervolgtraject. Dit traject is gericht op veehouderijbedrijven waarmee de dierenarts een 1-op-1 overeenkomst heeft en die in het actiegebied zitten. De dierenarts streeft ernaar om samen met de betrokken veehouders het antibioticagebruik op die bedrijven zo veel mogelijk terug te dringen. In dit kader hebben dierenartsen die deelnemen aan regelingen van de Geborgde Dierenarts een inspanningsverplichting. Dierenartsen die zich niet houden aan deze inspanningsverplichting krijgen een tekortkoming (major) in het kader van de regeling Geborgde Dierenarts.

Hier vindt u het verbetertraject voor de regeling geborgde rundveedierenarts.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik wijzigingen van mijn contactgegevens doorgeven?

Meer informatie

Welke rundveebedrijven vallen onder de regeling geborgde rundveedierenarts?

Meer informatie

Mag een niet-geborgde rundveedierenarts spoedgevallen doen?

Meer informatie