Reglement

De melk- en rundveesector geven met de introductie van de Geborgde Rundveedierenarts invulling aan het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct, selectief en transparant gebruik van antibiotica. Met het Reglement geborgde rundveedierenarts wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke en maatschappelijk verantwoorde omgang met rundveegezondheid.

Het Reglement Geborgde Rundveedierenarts bevat onder andere de doelstelling, de criteria voor inschrijving in het register Geborgde Rundveedierenarts en de criteria voor onderhoud van de inschrijving. De "bilaterale overeenkomst melk-/ rundveehouder met de geborgde rundveedierenarts" maakt integraal onderdeel uit van het Reglement (bijlage I).

 

Veelgestelde vragen

Waar kan ik wijzigingen van mijn contactgegevens doorgeven?

Meer informatie

Welke rundveebedrijven vallen onder de regeling geborgde rundveedierenarts?

Meer informatie

Mag een niet-geborgde rundveedierenarts spoedgevallen doen?

Meer informatie