MINIMUMEISEN BGP / BBP

De wettelijke eisen voor de centrale registratie van antimicrobiële middelen zijn vastgelegd in de Regeling diergeneeskundigen. In deze Regeling zijn ook de wettelijke voorschriften opgenomen voor het bedrijfsgezondheids- en het bedrijfsbehandelplan.

Varkenshouder en dierenarts stellen in samenspraak een bedrijfspecifiek gezondheidsplan op. De dierenarts stelt een bedrijfspecifiek behandelplan op dat past bij het gezondheidsplan

Binnen de regeling Geborgde Varkensdierenarts kunnen er voor het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan aan aanvullende eisen gelden. Deze voorwaarden zijn dan opgenomen in het beoordelingsprotocol.

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie