AANMELDING VOOR REGELING

U kunt zich voor deelname aan de regeling Geborgde Rundveedierenarts aanmelden bij Kiwa VERIN, de certificerende instelling. Na het sluiten van een overeenkomst met Kiwa VERIN volgt een administratieve beoordeling of u aan de ingangscriteria voldoet. Als dat het geval is wordt u geregistreerd als deelnemer.

De criteria waaraan u bij deelname moet voldoen vindt u hier:

Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). (Let op: dit kan + 8 weken duren);

Werken volgens de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren;

Deelname aan de 'basiscursus geborgde rundveedierenarts' ;

Een verklaring dat alle voorschriften van diergeneesmiddelen in MediRund zullen worden geregistreerd;

Een overeenkomst met Kiwa VERIN.

Nadere informatie over de certificerende instelling Kiwa VERIN is te vinden op de website van Kiwa VERIN.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik wijzigingen van mijn contactgegevens doorgeven?

Meer informatie

Welke rundveebedrijven vallen onder de regeling geborgde rundveedierenarts?

Meer informatie

Mag een niet-geborgde rundveedierenarts spoedgevallen doen?

Meer informatie