AANMELDING VOOR REGELING

U kunt zich voor deelname aan de regeling Geborgde Rundveedierenarts aanmelden bij Kiwa VERIN, de certificerende instelling. Na het sluiten van een overeenkomst met Kiwa VERIN volgt een administratieve beoordeling of u aan de ingangscriteria voldoet. Als dat het geval is wordt u geregistreerd als deelnemer.

De criteria waaraan u bij deelname moet voldoen vindt u hier:

Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). (Let op: dit kan + 8 weken duren);

Werken volgens de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren;

Deelname aan de 'basiscursus geborgde rundveedierenarts' ;

Een verklaring dat alle voorschriften van diergeneesmiddelen in MediRund zullen worden geregistreerd;

Een overeenkomst met Kiwa VERIN.

Nadere informatie over de certificerende instelling Kiwa VERIN is te vinden op de website van Kiwa VERIN . 

Veelgestelde vragen

Waar kan ik wijzigingen van mijn contactgegevens doorgeven?

Meer informatie

Welke rundveebedrijven vallen onder de regeling geborgde rundveedierenarts?

Meer informatie

Mag een niet-geborgde rundveedierenarts spoedgevallen doen?

Meer informatie