GEBORGDE VARKENSDIERENARTS

De varkenssector wil op een maatschappelijk verantwoorde manier omgaan met varkensgezondheid. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Daarin past het correct, selectief en transparant gebruik van diergeneesmiddelen. Daarvoor heeft het College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts het Reglement “Geborgde Varkensdierenarts” opgesteld. De Geborgde Varkensdierenarts maakt vanaf 1 oktober 2012 onderdeel uit van de eisen van IKB Nederland Varkens en IKB Varken. Het reglement geeft invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik varkenssector PVV 2011, de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa en de voorwaarden IKB Varken en IKB Nederland Varkens.

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie