Minimum eisen BGP / BBP

De wettelijke eisen van het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en Bedrijfsbehandelplan (BBP) zijn vastgelegd in Regeling diergeneeskundigen (artikel 5.14 en artikel 5.17 Regeling Diergeneeskundigen). Middels de module geitendierenarts worden de wettelijke bepalingen gecontroleerd. 

Ter ondersteuning van de module geitendierenarts stelt de SGD een voorbeeldformulier BGP-melkgeiten beschikbaar 

Download voorbeeld BGP-melkgeit 

Hier vindt u het formulier met extra uitleg. 

Let op: de uitvoering van de officiële controle is per 1 januari 2024 komen te vervallen voor de module geitendierenarts.