REGLEMENT

De pluimveesector wil op een maatschappelijk en economisch verantwoorde manier omgaan met pluimveegezondheid, in relatie tot volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct en selectief gebruik van diergeneesmiddelen. Daarvoor heeft het College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts het Reglement Geborgde Pluimveedierenarts opgesteld.

Met het Reglement wordt invulling gegeven aan afspraken in het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Het Reglement stelt onder andere een overeenkomst verplicht tussen de pluimveehouder en Geborgde Pluimveedierenarts. De Geborgde Pluimveedierenarts maakt sinds 1 april 2014 onderdeel uit van de voorschriften van IKB Kip en sinds 1 januari 2015 van IKB Ei (met een overgangstermijn tot 1 april 2015). De onafhankelijk beoordeling en certificatie van de ‘Geborgde Pluimveedierenarts’ wordt uitgevoerd door VERIN.

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie