BILATERALE OVEREENKOMST

Met de start van de regeling Geborgde Pluimveedierenarts, moeten de 1-op-1 overeenkomsten met pluimveehouders worden vernieuwd. De daarvoor geldende IKB-1-op-1-overeenkomsten moeten worden vervangen door een nieuwe 1-op-1-overeenkomst die hoort bij de regeling Geborgde Pluimveedierenarts. Vanaf 1 april 2014 kan daarvoor deze printversie 1-op-1-overeenkomst gebruikt worden. Alle overeenkomsten met IKB Kip deelnemers moeten sinds 1 juli 2014 hieraan voldoen. Overeenkomsten die vanuit IKB Ei zijn afgesloten tussen dierenarts en (leg)pluimveehouder moeten voor 1 januari 2016 zijn omgezet naar deze 1-op-1-overeenkomst.

Vervangingsdocument

Dit vervangingsdocument kunt u gebruiken om de onderlinge vervanging van de geborgde dierenartsen te documenteren.

De dierenarts registreert (wijzigingen in) de 1-op-1 relatie binnen 10 werkdagen in de door de SGD aangewezen databank IKB-CRA, die wordt beheerd door GD.

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie