GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS

De kwaliteitssystemen IKB Kip en IKB Ei in respectievelijk de pluimveevlees- en legsector werken met een Geborgde Pluimveedierenarts. Zo wordt gezamenlijk verder invulling gegeven aan een maatschappelijk verantwoorde omgang met pluimveegezondheid. Belangrijke thema's zijn volksgezondheid, dierenwelzijn, voedselveligheid en het correct, selectief en transparant gebuik van diergeneesmiddelen. 

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie