GEBORGDE PLUIMVEEDIERENARTS

De kwaliteitssystemen IKB Kip en IKB Ei in respectievelijk de pluimveevlees- en legsector werken met een Geborgde Pluimveedierenarts. De regeling Geborgde Pluimveedierenarts is op 1 april 2014 gestart en is een extra stap in het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Zo wordt gezamenlijk verder invulling gegeven aan een maatschappelijk verantwoorde omgang met pluimveegezondheid.

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie