Stichting geborgde dierenarts

KLACHTEN

Voor de controle op de naleving van de voorschriften heeft de SGD een overeenkomst afgesloten met een certificerende instelling. Heeft u klachten over de uitvoering van de audits, de beoordeling of het certificatiebesluit dan kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl

Heeft u bezwaren tegen de inhoud van de regeling, dan dient u dit kenbaar te maken aan de SGD. U kunt uw klacht of bezwaar inclusief motivatie richten aan de SGD via het secretariaat van de SGD. Het SGD-bestuur zal uitspraak doen gehoord hebbende het College van Belanghebbenden. 
U kunt het secretariaat van de SGD bereiken via info@geborgdedierenarts.nl