AANMELDING

U kunt zich voor deelname aan de regeling Geborgde Varkensdierenarts aanmelden bij Kiwa VERIN, de certificerende instelling. Na het sluiten van een overeenkomst met Kiwa VERIN volgt een administratieve beoordeling of u aan de ingangscriteria voldoet. Als dat het geval is wordt u geregistreerd als deelnemer.

De criteria waaraan u bij deelname moet voldoen vindt u hier:

Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). (Let op: dit kan + 8 weken duren);

Werken volgens de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren;

Het vastleggen van voorgeschreven en afgeleverde diergeneesmiddelen in de databank Infovarken en/of DGBase. Of een verklaring dat dit op het moment dat diergeneesmiddelen worden voorgeschreven of afgeleverd gaat gebeuren.

Een overeenkomst met Kiwa VERIN.

Vervolgens volgt er ten minste een jaarlijkse beoordeling voor onderhoud van inschrijving in het register.

Nadere informatie over de certificerende instelling VERIN is te vinden op de website van Kiwa VERIN.

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie