HET BEOORDELINGSPROTOCOL

Het Beoordelingsprotocol Geborgde Varkensdierenarts bevat de criteria waarop de Geborgde Varkensdierenarts wordt getoetst. Het Beoordelingsprotocol vormt samen met het Beslissingsprotocol de basis voor certificatie. In het Beoordelingsprotocol zijn de voorschriften opgenomen, inclusief een nadere omschrijving van de interpretatie daarvan plus de bijbehorende weging. De uitvoering van de audit ligt bij de certificerende instelling VERIN.

Hier vindt u het beoordelingsprotocol Geborgde Varkensdierenarts (versie 6-12-22) 

Beoordelingsprotocol

 

 

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie