BILATERALE OVEREENKOMST

De 1-op-1 overeenkomsten tussen kalvehouder, kalvereigenaar en geborgde kalverdierenarts moeten in het kader van de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts centraal geregistreerd worden.

U heeft drie mogelijkheden om de bilaterale overeenkomst in te vullen:

1.  Digitaal via Infokalf

Infokalf biedt de mogelijkheid om een digitale overeenkomst op te maken. U maakt de overeenkomst dan volledig digitaal aan en hoeft geen documenten (meer) te uploaden. In Infokalf is het ook mogelijk om de vervangende- en/of spoeddierenartsen te beheren die op de overeenkomst worden weergegeven. Wanneer dit wijzigt kan dit door de dierenarts van de overeenkomst aangepast worden in Infokalf.

Ga naar InfoKalf

     2.    Digitale versie

De digitale versie overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts dient u digitaal in te vullen (invulbaar pdf). Na ondertekening dient u de overeenkomst te uploaden naar InfoKalf.  

Download de Digitale versie

3. Printversie

De printversie overeenkomst kalverhouder, kalvereigenaar en Geborgde Vleeskalverdierenarts dient u te printen, handmatig in te vullen en te voorzien van een natte handtekening van dierenarts en kalverhouder/kalvereigenaar. Na ondertekening dient u de overeenkomst in te scannen en te uploaden naar InfoKalf. 

Download de Printversie      

Dit vervangingsdocument kunt u gebruiken om de onderlinge vervanging van de geborgde dierenartsen te documenteren.

Veelgestelde vragen

Voor hoelang mag een spoeddierenarts voorschrijven?

Meer informatie

Welke databank is aangegeven voor de centrale registratie van het antibioticagebruik?

Meer informatie

Moeten alleen antibiotica of alle diergeneesmiddelen in de databank worden vastgelegd?

Meer informatie