Minimumeisen BGP / BBP

De wettelijke eisen voor de centrale registratie van antimicrobiële middelen zijn vastgelegd in de Regeling diergeneeskundigen. In deze Regeling zijn ook de wettelijke voorschriften opgenomen voor het bedrijfsgezondheids- en het bedrijfsbehandelplan.

Binnen de regeling Geborgde Pluimveedierenarts moet het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan voldoen aan de voorschriften die zijn vastgelegd in bijlage 12 van de Algemene Voorwaarden van IKB Kip en bijlage 9 van de Algemene Voorwaarden van IKB Ei.

Voorbeelden van het BGP en BBP vindt u via de volgende links; Avined IKB Kip of via IKB Ei (dit zijn identieke documenten).

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie