BILATERALE OVEREENKOMST

U heeft drie mogelijkheden om de bilaterale overeenkomt in te vullen:

1.    Printversie

De printversie dient u handmatig in te vullen: overeenkomst (bijlage 1 bij het Reglement) varkenshouder en de Geborgde Varkensdierenartsen.

In verband met mogelijk toekomstige centrale digitale opslag van de overeenkomst veehouder-geborgde varkensdierenarts is het advies om de getekende overeenkomsten als pdf document in uw praktijkadministratie op te slaan.

Download de Printversie

2.    Digitale versie

De digitale versie biedt de mogelijkheid om de overeenkomst digitaal in te vullen en op te maken. Na het opslaan van de ingevulde gegevens moet deze overeenkomst afgedrukt en ondertekend worden.

Download de Digitale versie

3.    Digitaal via Infovarken

Infovarken biedt de mogelijkheid om een digitale overeenkomst op te maken.

Dit vervangingsdocument kunt u gebruiken om de onderlinge vervanging van de geborgde dierenartsen te documenteren.

Ga naar InfoVarken

 

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie