HET BEOORDELINGSPROTOCOL

Het Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts bevat de criteria waarop de Geborgde Vleeskalverdierenarts wordt getoetst. Het Beoordelingsprotocol vormt samen met het Beslissingsprotocol de basis voor certificatie. In het Beoordelingsprotocol zijn de voorschriften opgenomen, inclusief een nadere omschrijving van de interpretatie daarvan plus bijbehorende weging. De uitvoering van de audit ligt bij de certificerende instelling Kiwa VERIN.

 

Hier vindt u het Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts (versie 06-12-22)

Beoordelingsprotocol 

 

Veelgestelde vragen

Voor hoelang mag een spoeddierenarts voorschrijven?

Meer informatie

Welke databank is aangegeven voor de centrale registratie van het antibioticagebruik?

Meer informatie

Moeten alleen antibiotica of alle diergeneesmiddelen in de databank worden vastgelegd?

Meer informatie