AANMELDEN

U kunt zich voor deelname aan de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts aanmelden bij Kiwa VERIN, de certificerende instelling. Na het sluiten van een overeenkomst met Kiwa VERIN volgt een administratieve beoordeling of u aan de ingangscriteria voldoet. Als dat het geval is wordt u geregistreerd als deelnemer.

     De criteria waaraan u bij deelname moet voldoen vindt u hier:

     Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen     
     Gezondheidszorg (CIBG).
(Let op: dit kan + 8 weken duren);

     Een overeenkomst met Kiwa VERIN.

Vervolgens volgt er een certificeringscontrole, die ten minste jaarlijkse wordt herhaald, waarbij beoordeling voor onderhoud van inschrijving in het register plaatsvindt.

Nadere informatie over de certificerende instelling Kiwa VERIN is te vinden op: de website van Kiwa VERIN.

Veelgestelde vragen

Voor hoelang mag een spoeddierenarts voorschrijven?

Meer informatie

Welke databank is aangegeven voor de centrale registratie van het antibioticagebruik?

Meer informatie

Moeten alleen antibiotica of alle diergeneesmiddelen in de databank worden vastgelegd?

Meer informatie