AANMELDEN

U kunt zich voor deelname aan de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts aanmelden bij Kiwa VERIN, de certificerende instelling. Na het sluiten van een overeenkomst met Kiwa VERIN volgt een administratieve beoordeling of u aan de ingangscriteria voldoet. Als dat het geval is wordt u geregistreerd als deelnemer.

De criteria waaraan u bij deelname moet voldoen vindt u hier:

  • Registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). (Let op: dit kan + 8 weken duren)
  • Deelname certificaat of inschrijving voor deelname aan de basiscursus Geborgde Kalverdierenarts
  • Een overeenkomst met Kiwa VERIN.

Na aanmelding en ingangsaudit volgt er een certificeringscontrole. Vervolgens wordt u jaarlijks of tweejaarlijks geaudit.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Kiwa VERIN. Hier vindt u ook het aanmeldformulier Geborgde Vleeskalverdierenarts

Veelgestelde vragen

Voor hoelang mag een spoeddierenarts voorschrijven?

Meer informatie

Welke databank is aangegeven voor de centrale registratie van het antibioticagebruik?

Meer informatie

Moeten alleen antibiotica of alle diergeneesmiddelen in de databank worden vastgelegd?

Meer informatie