HET BESLISSINGSPROTOCOL

Het Beoordelingsprotocol vormt samen met Beslissingsprotocol Geborgde Varkensdierenarts de basis voor certificatie. In het Beslissingsprotocol zijn onder andere opgenomen de typen en wijze van beoordeling, de categorieën tekortkomingen op de voorschriften van het Beoordelingsprotocol en het wegingskader voor certificatie. Dat wil zeggen al dan niet opnemen in het register Geborgde Varkensdierenarts, herstelacties dan wel uitschrijving. De uitvoering ligt bij de certificerende instelling VERIN.

Veelgestelde vragen

Wie stelt het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) op?

Meer informatie

Wie stelt het bedrijfsspecifieke behandelplan (BBP) op?

Meer informatie

Wanneer dienen de bedrijfsspecifieke gezondheidsplannen geëvalueerd te worden?

Meer informatie