REGLEMENT

De vleeskalversector geeft met de introductie van de Geborgde Vleeskalverdierenarts invulling aan het convenant van de Task Force Antibioticumresistentie. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, voedselveiligheid en het correct, selectief en transparant gebruik van antibiotica. Met het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke en maatschappelijk verantwoorde omgang met vleeskalvergezondheid.

Het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts bevat onder andere de doelstelling, de criteria voor inschrijving in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts en de criteria voor onderhoud van de inschrijving.

 

 

Veelgestelde vragen

Voor hoelang mag een spoeddierenarts voorschrijven?

Meer informatie

Welke databank is aangegeven voor de centrale registratie van het antibioticagebruik?

Meer informatie

Moeten alleen antibiotica of alle diergeneesmiddelen in de databank worden vastgelegd?

Meer informatie