Model BGP melkvee

Op basis van het Kader Model Bedrijfsgezondheidsplan is er een nieuw model BGP voor melkveebedrijven. Per 1 januari 2021 dient het bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven uitgevoerd te worden via de BGP-tool (bgp.geborgdedierenarts.nl).

De BGP-tool bevat naast het Bedrijfsgezondheidsplan ook het formulier voor de uitvoering van de Officiële Controle.

Voor extra informatie over het Model BGP melkvee, de Officiële Controle en de BGP-tool kunt u de volgende bronnen raadplegen: