Model BGP melkvee

Op basis van het Kader Model Bedrijfsgezondheidsplan is er een nieuw model BGP voor melkveebedrijven. Per 1 januari 2021 dient het bedrijfsgezondheidsplan voor melkveebedrijven uitgevoerd te worden via de BGP-tool (bgp.geborgdedierenarts.nl). De BGP-tool bevat naast het Bedrijfsgezondheidsplan ook het formulier voor de uitvoering van de Officiële Controle.

 

Voor extra informatie over het Model BGP melkvee en de BGP-tool kunt u de volgende bronnen raadplegen:

 

De SGD organiseert op 22 februari een webinar voor geborgde rundveedierenartsen met meer uitleg over de BGP-tool. Hier vindt u meer informatie over webinar.