Model BGP melkvee

Voor het Bedrijfsgezondheidsplan Melkvee (melk leverende bedrijven) is er een Model BGP Melkvee beschikbaar. U dient dit fomat te gebruiken bij het opstellen van het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) Melkvee.  

Het Model BGP Melkvee versie 05-12-23, geldig vanaf 1 januari 2024, kunt u hieronder terugvinden.  

DOWNLOAD VERSIE MET UITLEG 

DOWNLOAD PRINT VERSIE

DOWNLOAD DIGITALE VERSIE 

De SGD heeft het beoordelingskader BGP Melkvee vastgesteld waarmee gekeken wordt of andere Bedrijfsgezondheidsplan formats (BGP-formats) gebruikt kunnen worden binnen de Regeling Geborgde Rundveedierenarts. Op dit moment is van de volgende formats bekend dat de dierenarts daarmee kan voldoen aan de eisen die binnen de Regeling Geborgde Rundveedierenarts worden gesteld: 

- BGP melkvee Royal GD (VeeOnline) 

- KoeKompas 

- BGP format in het praktijkmanagementsysteem Viva 

- BGP format Kernpraktijken 

De criteria voor BGP-formats kunt u hier vinden.  

Let op: per 1 januari 2024 is de Officiële Controle geen onderdeel meer van de Regeling Geborgde Rundveedierenarts. Ook het opslaan van het BGP-melkvee in de BGP-tool (bgp.geborgdedierenarts.nl) is niet langer noodzakelijk.