HET BESLISSINGSPROTOCOL

Het Beoordelingsprotocol vormt samen met het Beslissingsprotocol geborgde rundveedierenarts de basis voor certificatie. In het Beslissingsprotocol zijn onder andere opgenomen de typen en wijze van beoordeling, de categorieën tekortkomingen op de voorschriften van het Beoordelingsprotocol en het wegingskader voor certificatie. Dat wil zeggen al dan niet opnemen in het register Geborgde Rundveedierenarts, herstelacties dan wel uitschrijving. De uitvoering ligt bij de certificerende instelling Kiwa VERIN.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik wijzigingen van mijn contactgegevens doorgeven?

Meer informatie

Welke rundveebedrijven vallen onder de regeling geborgde rundveedierenarts?

Meer informatie

Mag een niet-geborgde rundveedierenarts spoedgevallen doen?

Meer informatie